Xin cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Chứng chỉ hành nghề giám sát thiết bị công trình là chủ đề được các cá nhân hành nghề xây dựng quan tâm trong thời gian gần đây. Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 3/3/2021 đã có những quy định mới, cụ thể hơn về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

Kết hợp quy định mới nhất của pháp luật cùng với quá trình tư vấn, làm thực tế về chứng chỉ này, Viện Đào tạo quản lý xây dựng giới thiệu bài viết: “Xin cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình quy định mới 2022” để khách hàng đang quan tâm có thể tham khảo.

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình là gì?

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình (tên đầy đủ: Chứng chỉ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình) là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấpcho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam khi các cá nhân này đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định.

Khi được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thiết bị công trình, cá nhân có thể đảm nhận chức danh hoặc hành nghề độc lập trong hoạt động giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

2. Phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Câu hỏi được nhiều người quan tâm là, sau khi được cấp chứng chỉ sẽ được thực hiện những hoạt động nào? Hay phạm vi của chứng chỉ là gì?

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tương tứng với từng hạng chứng chỉ, cụ thể như sau:

Chứng chỉ hạng 1 Được làm giám sát trưởng, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình
Chứng chỉ hạng 2 Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp II trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình
Chứng chỉ hạng 3 Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp III trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

3. Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

3.1. Điều kiện chung đối với các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình) cần đáp ứng điều kiện chung:

– Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có giấy tờ cư trú hợp pháp hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Cá nhân đề nghịc ấp phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Quy định về cấp chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị [Mới nhất 2024]
Xin cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

3.2. Điều kiện tương ứng với từng hạng chứng giám sát chỉ lắp đặt thiết bị công trình

Hạng 1 Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Hạng 2 Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Hạng 3 Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

3.3. Điều kiện chuyên môn của lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Pháp luật quy định chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Nhận xét: Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình là chứng chỉ có điều kiện khắt khe, các cá nhân phải đáp ứng điều kiện tại cả 3 mục nêu trên, tương ứng với từng hạng chứng chỉ.

Cá nhân đáp ứng điều kiện làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ và gửi tới có quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

4. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Cá nhân đề nghị cấp điền vào mẫu đơn chung dành cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại nghị định 15/2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

 1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..
 3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: …………………………. Ngày cấp:……………, Nơi cấp……………………………..
 5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………
 6. Số điện thoại: ………………………………….. Địa chỉ Email: ……………………
 7. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo): ………………………..
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:…… năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ………….Ngày cấp ……………Nơi cấp: …………………..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:…………………………………………………………..

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng(2):
STT Thời gian công tác(Từ tháng, năm đến tháng, năm) Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ) Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu Ghi chú
1 1. Tên Dự án/công trình: …………

Nhóm dự án/cấp công trình: ………

Loại công trình: ………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………

2. ……

2

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:………………………………………….. Hạng:…………………

Cấp lần đầu

Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………….

Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

Bài viết mới:

Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

Trên đây là tư vấn của Viện Đào tạo quản lý xây dựng về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình. Nếu còn thắc mắc cần được tư vấn hay có nhu cầu xin cấp chứng chỉ vui lòng liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng: 0989.445.365 để được tư vấn chuyên nghiệp, được hỗ trợ theo quy định mới nhất của pháp luật.

5/5 – (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *