Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực theo quy định. Những hoạt động xây dựng phải xin chứng chỉ năng lực xây dựng gồm: Khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình,…

Thời gian qua, từ khi nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực, Viện đào tạo quản lý xây dựng đã nhận được các câu hỏi thắc mắc của khách hàng liên quan đến chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thi công đường dây và trạm biến áp Viện Đào tạo quản lý xây dựng giới thiệu bài viết:

“Thủ tục xin cấp chứng chỉ Thi công đường dây và trạm biến áp theo quy định mới nhất 2022”

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

I .TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CẦN XIN CHỨNG CHỈ GÌ?

Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng sau đây phải đáp ứng các điều kiện và phải xin cấp chứng chỉ do pháp luật quy định:

– Khảo sát xây dựng;

– Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thi công xây dựng công trình;

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

Theo quy định tại khoản 2 điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì các tổ chức khi hoạt động trong các lĩnh vực trên phải xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Phụ lục VII Nghị định 15/2021/NĐ-CP có chỉ rõ về lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng:

Thi công xây dựng công trình, bao gồm:

…….

5.5.6. Đường dây và trạm biến áp

Như vậy từ hai quy định trên cho thấy tổ chức hoạt động thi công đường dây và trạm biến áp cần xin Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp.

Chứng chỉ năng lực Thi công đường dây và trạm biến áp (Theo Nghị định mới)
Cần xin Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

2.1. Điều kiện về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động thi công đường dây và trạm biến áp là doanh nghiệp thành lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

“4221- 42210: Xây dựng công trình điện

Nhóm này gồm:

– Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như:

+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài.

+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố.

+ Trạm biến áp.

– Xây dựng nhà máy điện.”

Như vậy, doanh nghiệp hoạt động thi công đường dây và trạm biến áp phải đăng ký ngành nghề “Xây dựng công trình điện” theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

2.2. Điều kiện năng lực

Điều kiện về năng lực của tổ chức thi công đường dây và trạm biến áp được quy định tại

điều kiện năng lực được phân thành hạng I, hạng II, hạng III:

Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

– Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

– Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp Hạng III:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

III. THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Cơ quan Thẩm quyền cấp chứng chỉ
Cục quản lý hoạt động xây dựng (Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng) Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp hạng I
– Sở Xây dựng,

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp hạng II
Chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp hạng III

IV. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp bao gồm:

STT Hồ sơ
1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp
2 Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập
3 Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo mẫu hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
Lưu ý: Tài liệu số (2) và (3) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

V. QUY TRÌNH XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ năng lực hạng I gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây.

Tổ chức đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ năng lực hạng II; III gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Bước 2:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp cho tổ chức đề nghị xin chứng chỉ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ

Bước 3: Tổ chức nộp hồ sơ nhận chứng chỉ năng lực theo giấy hẹn và nộp lệ phí nhà.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát

Chứng chỉ năng lực thi công cơ điện

VI. ẢNH MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Trên đây là tư vấn của Viện Đào tạo quản lý xây dựng về trình tự thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp, nếu còn thắc mắc về các chứng chỉ xây dựng hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực thi công đường dây và trạm biến áp + các loại chứng chỉ xây dựng của Viện Đào tạo quản lý xây dựng vui lòng liên hệ: 0989.445.365 để được chuyên viên tư vấn giải đáp.

4.7/5 – (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *