Xin chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định số 15/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực xây dựng. Chứng chỉ năng lực xây dựng là văn bản được cấp cho các tổ chức hoạt động xây dựng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III.

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức hoạt động xây dựng tại Yên Bái có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng nhưng chưa hiểu rõ về các vấn đề pháp lý liên quan đến loại chứng chỉ này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động xây dựng tại Yên Bái hiểu rõ về chứng chỉ năng lực xây dựng, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp thắc mắc của các tổ chức trong bài viết Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái.

Khách hàng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hạng 1, 2, 3. Vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng qua email, website, điện thoại. Hoặc trực tiếp đến trụ sở để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí

I. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CẦN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI YÊN BÁI

Các lĩnh vực hoạt động xây dựng cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái bao gồm: 

(1) Khảo sát xây dựng;

(2) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

(3) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

(4) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

(5) Thi công xây dựng công trình;

(6) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, Nghị định số 15/2020 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng quy định tổ chức khi tham gia một số công việc sau thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng:

(1) Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án;

(2) Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

(3) Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

(4) Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

(5) Tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình nêu tại điểm này;

(6) Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI YÊN BÁI

Điều kiện của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực xây dựng công trình.

– Đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về xây dựng đầu tư xây dựng.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Đào tạo Quản lý xây dựng qua hotline: 0989.445.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP, THU HỒI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI YÊN BÁI

3.1. Các trường hợp cấp, gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái

Chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp cho tổ chức tại Yên Bái thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

(2) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;

(3) Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;

(4) Gia hạn chứng chỉ năng lực. 

Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như xin cấp lần đầu.

3.2. Các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái

Chứng chỉ năng lực xây dựng của các tổ chức tại Yên Bái bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

(2) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực xây dựng theo quy định;

(3) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

(4) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;

(5) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

(6) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;

(7) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

(8) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp (3), (4), (5) và (7) được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực. 

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Đào tạo Quản lý xây dựng qua hotline: 0989.445.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

IV. TRÌNH TỰ CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI YÊN BÁI

4.1. Trình tự cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoạt động xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Thông tin liên hệ của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái: 

– Địa chỉ liên hệ: Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

– Điện thoại: 0293. 852. 141

– Fax: 0293. 852. 141

– Email: soxaydung@yenbai.gov.vn

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

Ảnh minh họa hoạt động xây dựng tại Yên Bái
Ảnh minh họa hoạt động xây dựng tại Yên Bái

4.2. Trình tự thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Yên Bái

Bước 1: Ra quyết định thu hồi

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.

Bước 2: Nộp lại chứng chỉ

Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi. Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bước 3: Cấp lại chứng chỉ

Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu hồi.

Trên đây là những tư vấn của Viện Quản lý xây dựng dành cho nhà thầu có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình.  Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực xây dựng công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện Đào tạo Quản lý xây dựng qua số Hotline 0989.445.365 hoặc Email: viendaotaoquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn giải đáp.

Bài viết cùng chủ đề có thể bạn quan tâm:

Chứng chỉ năng lực xây dựng tại thành phố Hải Phòng

Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cần Thơ

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365