Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng là một dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kĩ thuật chuyên môn, quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng một dự án, từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của quản lý dự án xây dựng là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng.

Vậy hoạt động quản lý dự án xây dựng có cần xin cấp chứng chỉ năng lực không? Điều kiện của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực là gì? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án? Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án như thế nào? Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp thắc mắc của các tổ chức trong bài viết Chứng chỉ năng lực quản lý dự án theo quy định mới 2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này.

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÓ CẦN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÔNG?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực được quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực cụ thể:

– Khảo sát xây dựng;

– Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thi công xây dựng công trình;

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

– Kiểm định xây dựng;

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/202/NĐ-CP  cũng quy định tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trừ một số trường hợp khác do pháp luật quy định.

Như vậy, có thể thấy, tổ chức khi tham gia tư vấn quản lý dự án xây dựng thì phải xin cấp chứng chỉ năng lực theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng
Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng

III. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

3.1. Điều kiện chung

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực quản lý dự án công trình

3.2. Điều kiện cụ thể về năng lực quản lý dự án công trình

Để được cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án công trình ngoài điều kiện chung kể trên tổ chức tham gia hoạt động quản lý dự án công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

– Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I;

+ Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

– Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên;

+ Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.

– Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên;

+ Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện quản lý xây dựng qua hotline: 0989.446.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

4.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ (theo mẫu do Viện Quản lý xây dựng cung cấp)

(2) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập

(3) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai (nhà thầu tự xác định hạng chứng chỉ) và các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc. Trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nhà thầu phải kê khai mã số chứng chỉ hành nghề. 

Chú ý: Tài liệu số (2) và (3) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

4.2. Quyền và nghĩa của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực có các quyền sau đây:

Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ năng lực;

Được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp và sử dụng chứng chỉ năng lực.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ do mình cung cấp khi đề nghị cấp chứng chỉ; nộp lệ phí theo quy định;

– Hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Duy trì, đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ năng lực;

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4.3. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức quản lý dự án chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (như hướng dẫn trên) đến cơ quan Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể: Lệ phí: 1.000.000 Đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.)

V. Dịch vụ tư vấn xin chứng chỉ năng lực quản lý dự án công trình của Viện Quản lý xây dựng

Trên đây là những tư vấn của Viện Đào tạo quản lý xây dựng dành cho nhà thầu có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án công trình.  Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực quản lý dự án công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện quản lý xây dựng để được tư vấn giải đáp.

Luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Viện Đào tạo quản lý xây dựng không chỉ tư vấn và mang đến những thông tin hữu ích mà còn có thể hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng có được các loại chứng chỉ đơn giản và dễ dàng nhất. Đến với Viện quản lý xây dựng, quý khách hàng còn có cơ hội tiết kiệm chi phí tối đa mọi chi phí bởi chúng tôi trực tiếp xử lý hồ sơ của khách hàng mà không qua bất kỳ khâu trung gian nào. 

VI. Ảnh chứng chỉ năng lực do Viện Đào tạo quản lý xây dựng xin cấp

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới

Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chuyên mục: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng liên hệ qua số Hotline 0989.445.3658 Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365