Viện Đào tạo Quản lý xây dựng được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức đào tạo các khóa học xây dựng và tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 301 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội

Số điện thoại: 0989.445.365.

Địa chỉ email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com