Phân biệt so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

“Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III” đây là quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng hiện hành. Đối với mỗi hạng chứng chỉ lại có phạm vi hoạt động, điều kiện cấp thẩm quyền cấp khác nhau.

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng của mình, Viện Đào tạo quản lý xây dựng đã nhận được các thắc mắc về sự khác nhau giữa chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3.

Trong bài viết này, Viện Đào tạo sẽ So sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn hạng chứng chỉ phù hợp.

Quý khách có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1,2,3 vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng – Đơn vị hàng đầu Việt Nam tư vấn và hỗ trợ xin chứng chỉ xây dựng trên toàn quốc

1. So sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

Để so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 Viện Đào tạo quản lý xây dựng đã tổng hợp quy định pháp luật và quá trình thực tế tư vấn, cung cấp dịch vụ của mình, gồm 2 phần: Điểm giống nhau và điểm khác nhau.

1.1. Điểm giống nhau của chứng chỉ năng lực hạng 1,2,3

Giống nhau về đối tượng

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 có điểm giống nhau đầu tiên là đối tượng xin cấp chứng chỉ.

Đối tược được quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bổ sung 2020) và Nghị định 15/2021.

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực bao gồm: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Như vậy, khi tham gia các hoạt động xây dựng mà có yêu về về chứng chỉ năng lực xây dựng thì tổ chức phải xin chứng chỉ hạng 1,2,3.

Giống nhau về thủ tục

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hạng 1,2,3 đều thực hiện theo các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

Bước 3: Nộp lệ phí và trả kết quả

Bước 4: Đăng tải thông tin công khai

Tham khảo chi tiết: Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại đây

So sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3
So sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

1.2. Phân biệt chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 gồm các điểm khác nhau sau đây:

Khác nhau về thẩm quyền cấp chứng chỉ

Khi so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 thì điểm khác biệt có thể dễ dàng nhận thấy là thẩm quyền cấp chứng chỉ

Chứng chỉ năng lực xây dựng hang I Chứng chỉ năng lực xây dựng hang II, III
Thẩm quyền cấp thuộc về Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Thuộc Bộ Xây dựng) Thẩm quyền cấp chứng chỉ thuộc về:

– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố

– Tổ chức xã hội- nghề nghiệp đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định

Khác nhau về điều kiện cấp chứng chỉ

Các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có điểm giống nhau: Đều là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật Doanh nghiệp 2020 và có đăng ký kinh doanh với ngành nghề phù hợp với lĩnh vực mà đề nghị cấp chứng chỉ.

Tuy nhiên, điểm khác nhau lớn nhất phải kể đến khi so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 là Điều kiện cấp chứng chỉ.

Đối với hạng chứng chỉ khác nhau thì các tổ chức phải đáp ứng các điều kiện khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

Ví dụ, Điều kiện năng lực của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng có sự khác nhau giữa 3 hạng chứng chỉ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hang I Chứng chỉ năng lực xây dựng hang II Chứng chỉ năng lực xây dựng hang III

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tinh phê duyệt

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận

Nhận xét: Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hang 1 khắt khe hơn hạng 2 và đến hạng 3. Tương ứng với điều kiện đó thì phạm vi hoạt động của các hạng chứng chỉ cũng có sự khác nhau.

Khác nhau về Phạm vi hoạt động chứng chỉ năng lực

Khi so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 thì khác nhau về phạm vi hoạt động là điểm cần so sánh nổi bật.

Các hạng chứng chỉ năng lực khác nhau thì có phạm vi hoạt động khác nhau tương ứng với từng lĩnh vực.

Ví dụ sự khác nhau về phạm vi hoạt động của 3 hạng chứng chỉ năng lực xây dựn trong lĩnh vực Lập thiết kế quy hoạch xây dựng:

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 Được lập tất cả các loại đồ án quy hoạch xây dựng
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trừ các đồ án quan trọng thuộc diện đồ án phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật

Nhận xét: Chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 có phạm vi hoạt động giảm dần từ 1,2,3. Chứng chỉ hạng 1 có phạm vi rộng nhất. Do đó các tổ chức trước khi đề nghị cấp chứng chỉ cần cân đối điều kiện và khả năng của mình để đề nghị cấp chứng chỉ năng lực phù hợp, có lợi nhất trong cả quá trình hoạt động xây dựng của mình.

2, Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị uy tín hàng đầu tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

  • Chuyên viên tư vấn tận tình, chi tiết từng điều kiện
  • Tư vấn và thực hiện theo quy định pháp luật mới nhất (Luật xây dựng; Nghị định 15/2021)
  • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, tư vấn đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định pháp luật

Một số hình ảnh chứng chỉ do Viện Đào tạo quản lý xây dựng xin cấp cho khách hàng

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
Bài viết liên quan:

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

Chứng chỉ năng lực xây dựng tại tp.Hồ Chí Minh

Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ xây dựng

Trên đây là tư vấn của Viện Đào tạo quản lý xây dựng về so sánh chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3. Những so sánh trên là so sánh dựa trên những tiêu chí căn bản, nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu xin cấp chứng chỉ trên toàn quốc vui lòng liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng, Hotline: 0989.445.365 để được hỗ trợ một cách tốt nhất

5/5 - (3 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365