Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An

Trong những năm gần đây, với chính sách thu hút vốn đầu tư hợp lý, hoạt động xây dựng tại tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển với nhiều công trình nổi bật Eurowindow Tower Nghệ An, Khu đô thị Vinh Riverside, Khu đô thị Vinh Heritage, Lotte Mart Vinh, Vinpearl Cửa Hội,… và cùng với đó là sự tăng nhanh về số lượng của nhiều công ty xây dựng.

Trong quá trình tư vấn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Nghệ An về việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với các câu hỏi Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Các trường hợp nào sẽ được cấp và thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An và trình tự, thủ tục như thế nào? Vì vậy, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp qua bài viết Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An đề hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm tư vấn cho hàng ngàn khách hàng xin chứng chỉ xây dựng thành công, Viện Đào tạo quản lý xây dựng là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam hỗ trợ xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ Hotline: 0989 445 365 để được tư vấn miễn phí.

I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp cho các đơn vị, công ty khi có đủ điều kiện, năng lực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự công nhận hợp pháp của chính phủ về năng lực thi công, giám sát, quản lý của các doanh nghiệp, tổ chức, là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

Chứng chỉ năng lực xây dựng được chia thành 3 hạng: chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 và chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:

– Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VIII Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.

Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An
Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP, THU HỒI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI NGHỆ AN

2.1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

– Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;

– Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;

– Gia hạn chứng chỉ năng lực. 

Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng lần đầu.

2.2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

– Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;

– Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

– Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;

– Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

– Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;

– Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

– Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI NGHỆ AN

3.1. Trình tự cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoạt động xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Thông tin liên hệ của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An: 

Trụ sở: Số 8, đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (0238)3 844 691 

Fax: 02383 590 177
Email: xd@nghean.gov.vn

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

3.2. Trình tự thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An

Bước 1: Ra quyết định thu hồi

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.

Bước 2: Nộp lại chứng chỉ

Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi. Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bước 3: Cấp lại chứng chỉ

Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu hồi.

Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An
Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An

IV. DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI NGHỆ AN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trên đây là những tư vấn của Viện Đào tạo Quản lý xây dựng dành cho các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng công trình tại Nghệ An. Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện Quản lý Đào tạo xây dựng để được tư vấn giải đáp.

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng, Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng đã giúp hàng nghìn tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công. Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng tự hào là đơn vị tư vấn và đào tạo, cấp chứng chỉ xây dựng hàng đầu cả nước. Đến với chúng tôi bạn sẽ được:

– Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhanh chóng, đầy đủ, chi tiết nhất (theo quy định pháp luật hiện hành 2021).

– Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc khi làm chứng chỉ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hoạt động 24/24.

– Hồ sơ được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

– Tỷ lệ cấp chứng chỉ thành công 100% và đúng thứ hạng mong muốn.

Bài viết cùng chủ đề chứng chỉ năng lực xây dựng tại Nghệ An:

Xin cấp chứng chỉ năng lực lập thiết kế quy hoạch

Điều kiện, Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thi công cơ điện

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng vui lòng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365