Dịch vụ tư vấn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên

Chính sách của Nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho các công ty xây dựng ở Thái Nguyên phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, các doanh nghiệp tại Thái Nguyên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Sau đây, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu về việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng qua bài viết Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên.

Khách hàng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hạng 1, 2, 3. Vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng qua email, website, điện thoại. Hoặc trực tiếp đến trụ sở để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí

I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG LÀ GÌ? CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG GỒM MẤY LOẠI?

1.1. Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp cho các đơn vị, công ty khi có đủ điều kiện, năng lực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự công nhận hợp pháp của chính phủ về năng lực thi công, giám sát, quản lý của các doanh nghiệp, tổ chức, là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo quy định tại Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:

– Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VIII Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.

Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên
Dịch vụ tư vấn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên

1.2. Chứng chỉ năng lực xây dựng gồm mấy loại?

Chứng chỉ năng lực xây dựng được chia thành 3 hạng gồm:

  • Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1;
  • Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2;
  • Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3.

II. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI THÁI NGUYÊN

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực xây dựng công trình

– Đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về xây dựng đầu tư xây dựng.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI THÁI NGUYÊN

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên có các quyền sau đây:

– Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ năng lực;

– Được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp và sử dụng chứng chỉ năng lực.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Thái Nguyên có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ do mình cung cấp khi đề nghị cấp chứng chỉ; nộp lệ phí theo quy định;

– Hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Duy trì, đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ năng lực;

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

IV. TRÌNH TỰ CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI THÁI NGUYÊN

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoạt động xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Thông tin liên hệ của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên: 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208. 3855411

Website: soxd@thainguyen.gov.vn

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

Bước 4: Đăng tải thông tin

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

V. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI THÁI NGUYÊN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trong thực tiễn, có thể thấy, việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của các tổ chức tại Thái Nguyên thường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

– Không nắm rõ điều kiện để được xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

– Không tự phân loại được cấp công trình, loại công trình dẫn đến đánh sai hạng năng lực hoạt động xây dựng.

– Hồ sơ không chuẩn, nhân sự không phù hợp, kê khai năng lực sai, thiếu.

– Lựa chọn các bên dịch vụ không uy tín, thứ hạng bị đánh tụt, hồ sơ trả về không lý do.

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo cán bộ xây dựng, Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng đã giúp hàng nghìn tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công với thời gian nhanh chóng và tiết kiệm chi phí tối đa mọi chi phí bởi chúng tôi trực tiếp xử lý hồ sơ của khách hàng mà không qua bất kỳ khâu trung gian nào.

Đến với Viện Đào tạo Quản lý xây dựng không chỉ tư vấn và mang đến những thông tin hữu ích mà còn có thể hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng có được các loại chứng chỉ đơn giản và dễ dàng nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24.

Bài viết cùng chủ đề:

Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội như thế nào?

Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng tự hào là đơn vị tư vấn và đào tạo, cấp chứng chỉ xây dựng hàng đầu cả nước. Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365