Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực xây dựng. Chứng chỉ năng lực xây dựng là văn bản được cấp cho các tổ chức hoạt động xây dựng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. Thực tế, hiện nay, có rất nhiều tổ chức hoạt động xây dựng tại Quảng Nam có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam nhưng chưa hiểu rõ về các vấn đề pháp lý liên quan đến loại chứng chỉ này.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động xây dựng tại Quảng Nam hiểu rõ về việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp thắc mắc của các tổ chức trong bài viết Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam.

Quý khách có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1,2,3 vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng – Đơn vị hàng đầu Việt Nam tư vấn và hỗ trợ xin chứng chỉ xây dựng trên toàn quốc.

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

I. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CẦN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NAM

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về xây dựng đầu tư xây dựng, các lĩnh vực hoạt động xây dựng cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam gồm:

– Khảo sát xây dựng;

– Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Tư vấn xây dựng đầu tư xây dựng;

– Thi công xây dựng công trình;

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

– Kiểm định xây dựng;

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam
Dịch vụ chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NAM

Điều kiện của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực xây dựng công trình.

– Đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về xây dựng đầu tư xây dựng.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Đào tạo Quản lý xây dựng qua hotline: 0989.445.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP, THU HỒI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NAM

3.1. Các trường hợp cấp, gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

Chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp cho tổ chức tại Quảng Nam thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

(2) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;

(3) Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;

(4) Gia hạn chứng chỉ năng lực. 

Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như xin cấp lần đầu.

3.2. Các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

Chứng chỉ năng lực xây dựng của các tổ chức tại Quảng Nam bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

(2) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực xây dựng theo quy định;

(3) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

(4) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;

(5) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

(6) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;

(7) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

(8) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp (3), (4), (5) và (7) được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực.

IV. TRÌNH TỰ CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NAM

4.1. Trình tự cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoạt động xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Thông tin liên hệ của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam: 

Địa chỉ: Số 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 02353 852712

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

4.2. Trình tự thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Nam

Bước 1: Ra quyết định thu hồi

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.

Bước 2: Nộp lại chứng chỉ

Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi. Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bước 3: Cấp lại chứng chỉ

Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu hồi.

Trên đây là những tư vấn của Viện Đào tạo Quản lý xây dựng dành cho các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình. Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực xây dựng công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện Đào tạo Quản lý xây dựng để được tư vấn giải đáp.

Bài viết cùng chủ đề:

Xin chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình

Luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng không chỉ tư vấn và mang đến những thông tin hữu ích mà còn có thể hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng có được các loại chứng chỉ đơn giản và dễ dàng nhất. Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: viendaotaoquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365