Xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương theo quy định mới 2023

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản được cấp cho các tổ chức hoạt động xây dựng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng, có thể là Bộ Xây dựng hoặc là Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tùy vào loại chứng chỉ. Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III.

Vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Hải Dương là gì? Điều kiện của tổ chức khi xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương là gì? Trình tự, thủ thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Hải Dương như thế nào?

Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp thắc mắc của các tổ chức trong bài viết Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này.

Quý khách có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1,2,3 vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng – Đơn vị hàng đầu Việt Nam tư vấn và hỗ trợ xin chứng chỉ xây dựng trên toàn quốc

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI HẢI DƯƠNG

Tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương có các quyền sau đây:

– Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ năng lực;

– Được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp và sử dụng chứng chỉ năng lực.

Tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ do mình cung cấp khi đề nghị cấp chứng chỉ; nộp lệ phí theo quy định;

– Hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Duy trì, đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ năng lực;

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương theo quy định mới 2022
Xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương theo quy định mới 2022

III. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI HẢI DƯƠNG

Điều kiện của tổ chức khi xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực xây dựng công trình.

– Đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về xây dựng đầu tư xây dựng.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện quản lý xây dựng qua hotline: 0989.445.365 để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI HẢI DƯƠNG

4.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Hải Dương bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;

(2) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

(3) Quyết định công nhận Dương thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với Dương thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

(4) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

(5) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

(6) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

(7) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II).

Chú ý: Tài liệu số (2), (3), (4), (5), (6) và (7) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

4.2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hải Dương

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (như hướng dẫn trên) đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng thành phố Hải Dương, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

V. ẢNH MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật

So sánh chứng chỉ năng lực xây dựng

Trên đây là những tư vấn của Viện Quản lý xây dựng dành cho nhà thầu có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hài Dương.  Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện quản lý xây dựng qua số Hotline 0989.445.365 hoặc Email viendaotaoquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn giải đáp. Viện Đào tạo Quản lý xây dựng luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365