Dịch vụ tư vấn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản thông tin đánh giá năng lực của Bộ và Sở xây dựng với tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời đây là quyền hạn, điều kiện năng lực của tổ chức tham gia xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước là chủ đề đang được nhiều doanh nghiệp tại Bình Phước quan tâm. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực: thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Bộ xây dựng.

Theo đó, để tiến hành các hoạt động xây dựng, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tại Bình Phước nói riêng cần tiến hành xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp về hoạt động xin cấp chứng chỉ năng lực tại Bình Phước qua bài viết Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện các công trình, dự án.

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP, THU HỒI VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI BÌNH PHƯỚC

2.1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

– Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;

– Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;

– Gia hạn chứng chỉ năng lực. 

Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng lần đầu.

2.2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

– Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;

– Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

– Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;

– Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

– Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;

– Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

– Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước có các quyền sau đây:

– Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ năng lực;

– Được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp và sử dụng chứng chỉ năng lực.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ do mình cung cấp khi đề nghị cấp chứng chỉ; nộp lệ phí theo quy định;

– Hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Duy trì, đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ năng lực;

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

IV. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI BÌNH PHƯỚC

4.1. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

Tại Bình Phước, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I. 

Thông tin liên hệ của Bộ Xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9760271 – Email: boxaydung@moc.gov.vn

4.2. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Sở xây dựng tỉnh Bình Phước có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II và hạng III. Trường hợp chứng chỉ năng lực được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực.

Thông tin liên hệ của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước:

Địa chỉ: 676 Quốc lộ 14 – P. Tân Phú – TX. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.879.950  Fax: 02713.881.019 
Email: soxaydungbp@gmail.com Website: www.sxd.binhphuoc.gov.vn

4.3. Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận

Đối với thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II và hạng III, bên cạnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ có thêm các tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận. Các tổ chức này sẽ có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II và hạng III tại Bình Phước khi đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên cả nước;

– Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội.

Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng bao gồm:

– Đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục V Nghị định này;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất một bộ hồ sơ như trên, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cần nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ Xây dựng để được công nhận. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban hành quyết định công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.

V. DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI BÌNH PHƯỚC CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trong quá trình triển khai xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng, các doanh nghiệp có thể vấp phải nhiều khó khăn như:

– Phải tự tìm hiểu về các quy định của pháp luật, kê khai hồ sơ thủ tục sai không đúng quy định, bị trả về mà không rõ lý do, 

– Phải túc trực ở các sở ban ngành chỉ để chờ kết quả;

– Mất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức, bỏ lỡ nhiều công việc khác.

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng, Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng đã giúp hàng nghìn tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công. Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng tự hào là đơn vị tư vấn và đào tạo, cấp chứng chỉ xây dựng hàng đầu cả nước. Đến với chúng tôi bạn sẽ được:

– Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhanh chóng, đầy đủ, chi tiết nhất. (theo quy định pháp luật hiện hành 2022)

– Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc khi làm chứng chỉ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hoạt động 24/24.

– Hồ sơ được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

– Tỷ lệ cấp chứng chỉ thành công 100% và đúng thứ hạng mong muốn.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Bình Phước
Bài viết cùng chủ đ:

Xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng vui lòng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365