Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản được cấp cho các tổ chức hoạt động xây dựng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng, có thể là Bộ Xây dựng hoặc là Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tùy vào loại chứng chỉ. Trong quá trình tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp dịch vụ trọn gói về chứng chỉ năng lực xây dựng Viện Đào tạo Quản lý xây dựng đã nhận được thắc mắc của nhiều khách hàng về việc:

Tổ chức hoạt động xây dựng có cần xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy hay không? Nếu có thì điều kiện và thủ tục được pháp luật quy định như thế nào? Trong bài viết này, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ tư vấn và trả lời các câu hỏi đó trong bài viết Chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy theo quy định mới năm 2022 để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này.

Với kinh nghiệm tư vấn cho hàng ngàn khách hàng xin chứng chỉ xây dựng thành công, Viện Đào tạo quản lý xây dựng là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam hỗ trợ xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ Hotline: 0989 445 365 để được tư vấn miễn phí

I. TỔ CHỨC THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁY CÓ CẦN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC KHÔNG?

Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020, thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định thiết bị lắp đặt vào công trình gồm:

– Thiết bị công trình (là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng);

– Thiết bị công nghệ (là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ);

Theo quy định tại Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình cần phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định và phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Như vậy, có thể thấy, thi công lắp đặt thang máy là một phần quan trọng trong thi công xây dựng để hoàn thiện một công trình và tổ chức hoạt động xây dựng khi thi công lắp đặt thang máy thì phải xin cấp chứng chỉ năng lực theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

II. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁY

Để được cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy, các tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực thi công lắp đặt thang máy công trình.

Thứ ba, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

– Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁY

3.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ (theo mẫu do Viện Quản lý xây dựng cung cấp)

(2) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập

(3) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai (nhà thầu tự xác định hạng chứng chỉ) và các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc. Trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nhà thầu phải kê khai mã số chứng chỉ hành nghề. 

Chú ý: Tài liệu số (2) và (3) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

3.2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức thi công lắp đặt thang máy chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh như trên đến cơ quan có thẩm quyền.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể lệ phí là 1.000.000 đồng (1.000.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

3.3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy công trình bao gồm:

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I.

– Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Lưu ý:  Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực do mình cấp. Trường hợp chứng chỉ năng lực được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực.

IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁY CỦA VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

Trên đây là những tư vấn của Viện Đào tạo Quản lý xây dựng dành cho các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy. Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy, quý khách vui lòng liên hệ tới Viện Đào tạo Quản lý xây dựng để được tư vấn giải đáp.

Luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Viện Đào tạo Quản lý xây dựng không chỉ tư vấn và mang đến những thông tin hữu ích mà còn có thể hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng có được các loại chứng chỉ đơn giản và dễ dàng nhất. Đến với Viện Đào tạo Quản lý xây dựng, quý khách hàng còn có cơ hội tiết kiệm chi phí tối đa mọi chi phí bởi chúng tôi trực tiếp xử lý hồ sơ của khách hàng mà không qua bất kỳ khâu trung gian nào. 

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực lắp đặt thang máy vui lòng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: viendaotaoquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365