Xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (trùng tu di tích) cá nhân

Di tích là một trong các công trình thuộc danh mục công trình ảnh hưởng đến an toàn lợi ích công cộng. Pháp luật quy định hoạt động tu bổ di tích là hoạt động có điều kiện.

Cá nhân khi muốn tham gia hành nghề tu bổ di tích phải đáp ứng các điều kiện do Luật Xây Dựng, Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định.

Trong bài viết này, Viện Đào tạo quản lý xây dựng sẽ hướng dẫn xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (đối với cá nhân) để tạo điều kiện cho khách hàng đang quan tâm đến hoạt động này.

Liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng để được tư vấn và hỗ trợ xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

I. HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH BAO GỒM NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO?

Theo quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh thì hành nghề tu bổ di tích bao gồm 4 hoạt động sau:

– Hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích

– Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

– Hành nghề thi công tu bổ di tích

– Hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Hoạt động tu bổ di tích và hoạt động có điều kiện. Cá nhân hay tổ chức muốn tham gia hoạt động cần đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định.

Đối với cá nhân: Xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Đối với tổ chức: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Cụ thể, trong bài viết này sẽ chia sẻ về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đối với cá nhân.

Xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (trùng tu di tích) cá nhân
Xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (trùng tu di tích) cá nhân

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Cá nhân có nhu cầu xin chứng chỉ phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1 Đối với chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

– Cá nhân đó có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Cá nhân đó đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Đối với Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

–  Cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

– Cá nhân đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.3. Đối với Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích

–  Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

– Cá nhân đó đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.4. Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích

– Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Thẩm quyền cấp: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Cá nhân đề nghị cấp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (theo mẫu)

(2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp.

(3) Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích

(4) 02 ảnh màu cỡ 3×4 cm chụp trong năm đề nghị cấp

III. THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (theo hương dẫn ở trên) tới cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho cá nhân đề nghị cấp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ (phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do)

Bước 3: Nhận chứng chỉ

Cá nhân đề nghị cấp nhận chứng chỉ theo giấy hẹn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trên đây là tư vấn về Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cá nhân, nếu còn thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng theo Hotline: 0989.445.365 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết cùng chủ đề:

Xin chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích dành cho doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365