Dịch vụ tư vấn xin chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để hoạt động trong một ngành nghề nào đó.

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, có thể thấy, lắp đặt thang máy là một công đoạn trong quá trình thi công xây dựng công trình. Vậy điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy là gì? Quyền và nghĩa vụ của các cá nhân khi xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ lắp đặt thang máy?

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy như thế nào?  Để trả lời các câu hỏi thắc mắc của các cá nhân về vấn đề này Quản lý xây dựng xin giới thiệu bài viết Chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy theo quy định mới 2022.

Với kinh nghiệm tư vấn cho hàng ngàn khách hàng xin chứng chỉ xây dựng thành công, Viện Đào tạo quản lý xây dựng là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam hỗ trợ xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ Hotline: 0989 445 365 để được tư vấn miễn phí

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy
Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LẮP ĐẶT THANG MÁY

Để được cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy, các cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LẮP ĐẶT THANG MÁY

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy có các quyền sau đây:

– Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề;

– Được hành nghề hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các nội dung khai trong hồ sơ;

– Hành nghề đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng chứng chỉ hành nghề được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề;

– Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;

– Xuất trình chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LẮP ĐẶT THANG MÁY

4.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

(2) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

(3) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(4) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

(5) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

(6) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chú ý: Tài liệu số (3), (4) và (5) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

4.2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh như trên đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III hoặc cá nhân là hội viên, thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì nộp cho tổ chức này để xin cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

– Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

– Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

– Đo bóc khối lượng;

– Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

– Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

– Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

– Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Bài viết liên quan:

Xin chứng chỉ năng lực thi công lắp đặt thang máy

Thủ tục xin Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 mới nhất

Trên đây là tư vấn của Viện Đào tạo Quản lý xây dựng về Chứng chỉ hành nghề lắp đặt thang máy. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi về các chứng chỉ xây dựng vui lòng liên hệ hotline: 0989.445.365 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365