Xin chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất theo quy định mới nhất 2023

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất là chứng chỉ được nhiều người quan tâm hiện nay.  Khảo sát xây dựng được quy định là hoạt động thị sát, đo, vẽ, thăm dò, thu thập thông tin, thu thập số liệu, phân tích và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.

Tại Việt Nam, Cá nhân đảm nhận các chứng danh hay hành nghề độc lập trong lĩnh vực khảo sát địa hình địa chất cần phải xin chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định pháp luật. Trong bài viết này, Viện Đào tạo quản lý xây dựng sẽ tư vấn cho quý khách hàng các điều kiện và quy trình xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, địa chất theo quy định mới nhất.

Khách hàng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hạng 1, 2, 3. Vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng qua email, website, điện thoại. Hoặc trực tiếp đến trụ sở để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí

I. KHÁI QUÁT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1.2. Có những loại hình khảo sát xây dựng nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, khảo sát địa chất địa hình bao gồm:

1 Khảo sát địa hình
2 Khảo sát địa chất công trình
3 Khảo sát địa chất thủy văn
4 Khảo sát hiện trạng công trình
5 Công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định

1.2. Các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

Pháp luật quy định cụ thể những yêu cầu đối với hoạt động khảo sát xây dựng tại Việt Nam:

– Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của lập thiết kế xây dựng.

– Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.

– Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

– Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.

– Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất theo quy định mới (ảnh minh họa)
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất theo quy định mới (ảnh minh họa)

1.3. Nội dung của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Nội dung bao gồm:

– Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát

– Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát

– Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị

II. ĐIỀU KIỆN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỊA CHẤT

Cá nhân có nhu cầu xin chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Điều kiện năng lực chủ thể của cá nhân

Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2.2. Điều kiện chuyên môn khảo sát xây dựng

Đối với khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan;

Đối với khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

2.3. Điều kiện tương ứng hạng chứng chỉ 1,2,3

Tại Việt Nam, chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, địa chất được chia làm 3 hạng, hạng 1, hạng 2, hạng 3.

Ngoài 2 điều kiện nêu trên, cá nhân còn phải đáp ứng điều kiện tương ứng với hạng chứng chỉ cụ thể như sau:

Chứng chỉ hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

Chứng chỉ hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

Chứng chỉ hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

III. QUY TRÌNH XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỊA CHẤT

Cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Cá nhân đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; Sở xây dựng hoặc Tổ chức xã hội-nghề nghiệp có thẩm quyền tùy theo hạn chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa hình hạng 1 Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa hình hạng 2,3 Sở xây dựng hoặc Tổ chức xã hội-nghề nghiệp

Bước 2:

Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tới cơ quan có thẩm quyền kể trên.

Trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đề nghị cấp.

Bước 3:

Cá nhân nhận chứng chỉ theo giấy hẹn của cơ quan có thẩm quyền và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính

Bài viết cùng chủ đề:

Xin chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình (quy định năm 2022)

Quy định mới nhất về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trên đây là tư vấn về Điều kiện và quy trình xin chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, địa chất. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn chứng chỉ xây dựng vui lòng liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365