Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện là chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện sẽ được phép đảm nhận các chức danh và hoạt động độc lập theo phạm vi hoạt động của chứng chỉ (phụ thuộc vào lĩnh vực và hạng chứng chỉ được cấp)

Trong bài viết này, Viện Đào tạo quản lý xây dựng sẽ tư vấn chi tiết:

– Điều kiện chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

– Các ngành nghề đào tạo phù hợp

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật xây dựng 2014 (Sửa đổi bổ sung 2020)

Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

II. ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN

Chứng chỉ giám sát cơ điện công trình là một trong những lĩnh vực nằm trong giám sát thi công công trình xây dựng, do đó điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện được quy định chi tiết tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

ảnh chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện
ảnh chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

2.1. Điều kiện chuyên môn chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

– Đối với giám sát công tác xây dựng công trình: Có chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Có chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

– Định giá xây dựng: Có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

2.2. Điều kiện chủ thể được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2.3. Điều kiện cụ thể đối với từng hạng chứng chỉ khi xin chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

Tương tự như các chứng chỉ hành nghề khác trong lĩnh vực xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện cũng được chia thành 3 hạng chứng chỉ (Hạng I, II, III)

Tương ứng với các hạng chứng chỉ là phạm vi hoạt động khác nhau, do đó điều kiện cũng khác nhau, cụ thể:

Chứng chỉ  Điều kiện 1 Điều kiện 2
Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện hạng 1 Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp và có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 (bảy) năm trở lên Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề,
Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện hạng 2 Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp và có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 (bốn) năm trở lên. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện hạng 3 Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 (hai) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

III. CÁC NGÀNH NGHỀ TÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN

Các ngành nghề đào tạo phù hợp: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Cụ thể: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật công trình xây dựng.

Liên hệ chuyên viên tư vấn giải đáp thắc mắc: 0989.445.365

IV. CÁC BƯỚC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)

– File scan bản gốc bằng đại học có kinh nghiệm 7 năm trở lên đối với Hạng I, 4 năm đối với Hạng II và 2 năm đối với Hạng III.

– Tệp tin scan bản gốc chứng minh thư, hộ chiếu.

– Tệp tin scan bản gốc chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn…

– Ảnh 04×06 (file ảnh, nền trắng)

– Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm công việc.

Bài viết cùng chủ đề:

Xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện

Trên đây là tư vấn của Viện Đào tạo quản lý xây dựng về chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện, liên hệ chuyên viên tư vấn chi tiết: điều kiện, hồ sơ, hướng dẫn quy trình thi sát hạch và toàn bộ quy trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện:

Hotline: 0989.445.365

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365